Konzervátorské – restaurátorské

Konzervační dílna Slováckého muzea patří mezi nejmladší oddělení. Její náplní je konzervování a restaurování sbírkového fondu pro jednotlivé odborné úseky muzea.

První zmínka o konzervaci pochází z roku 1937, kdy se jednalo o konzervaci krojů a krojových součástek u příležitosti konané Výstavy Slovácka v Uherském Hradišti. Ale až v roce 1970 bylo v hlavní budově Slováckého muzea v Uherském Hradišti zřízeno specializované konzervační pracoviště. Od roku 1995 do současnosti sídlí konzervační oddělení v Hradební ulici.

Hlavním posláním oddělení je ošetření sbírkových předmětů a zajištění vhodných podmínek jejich uložení v depozitářích a výstavních prostorech. Pracovníci konzervačního oddělení se specializují na jednotlivé materiály, jako jsou dřevo, kov, keramika, textil, kůže nebo papír. Konzervačními dílnami procházejí různorodé předměty, například velkomoravské šperky, bronzové depoty, olejomalby na plátně, polychromované plastiky, krojové součástky, historický a etnografický nábytek a mnohé další. Součástí práce konzervátora-restaurátora je dokumentace předmětů a následné zaznamenání pracovních postupů včetně použitých prostředků.

Pracovníci oddělení se podílí na přípravě výstav, účastní se odborných konferencí a spolupracují s konzervátory-restaurátory z jiných muzeí.