Akce

Komentovaná prohlídka výstavy Kriticky ohrožené jevy našich nářečí s přednáškou

8. 2. 2023 • 17.00
Hlavní budova Slováckého muzea
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště

Výstavou Kriticky ohrožené jevy našich nářečí / výstava s mapami bude provázet PhDr. Martina Ireinová, Ph.D., z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky.

Setkání bude doplněno přednáškou na téma 70 let nářečních výzkumů brněnských dialektologů.

Jak se získává nářeční materiál? Jak dialektologové postupují při práci v terénu a jak shromážděný materiál archivují a zpracovávají? Jak probíhaly výzkumy pro Český jazykový atlas a jak vypadají nářeční zkoumání dnes? – Na všechny tyto otázky dostanete odpověď v průběhu přednášky. Uvidíte ukázky nářečních dotazníků archivovaných v dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně a poslechnete si autentické nářeční audiozáznamy. Budete se moci podělit o své zkušenosti s nářečními rozdíly a zapojit se do nářečních výzkumů.

Vstupné dle platného ceníku.

Informace

V rámci akce mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvkové organizace. Neneseme odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.