Akce

Komentovaná prohlídka „Tři staletí barokní krásky“

30. 9. 2023 • 15.00
Galerie Slováckého muzea
Otakarova 103
Uherské Hradiště

Historicky cenný barokní objekt vojenské zbrojnice byl dostaven v roce 1723 podle projektových návrhů Leandra Anquisoly a Jakoba Albla. V letošním roce si tak připomínáme 300 let od vzniku této stavby, která sloužila také jako lazaret, sirotčinec, pošta, byty a posledních 61 let jako sbírkotvorná instituce s nynějším názvem Galerie Slováckého muzea.

Součástí prohlídky bude budova samotné galerie, její nádvoří s originálem barokní kašny, náhrobními kameny a dalšími stavebně-historickými fragmenty, zázemím a výstavními sály. K nahlédnutí budou připraveny i historické fotografie. Zájemcům bude rovněž přiblížena celková historie budovy, podrobnosti ke stavitelům, okolnosti tehdejší doby atd.

Vstup volný. Provází historička umění PhDr. Milada Frolcová.

Komentovaná prohlídka je pořádána v rámci celorepublikového festivalu Den architektury, který od roku 2010 připravuje spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi.

Informace

V rámci akce mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvkové organizace. Neneseme odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.