Výstava

Kněžna Ludmila a první Přemyslovci mezi Moravou a Bavorskem

19. 5. – 31. 8. 2022
panelová výstava

Před jedenácti stoletími, 15. září 921, byla na Tetíně zavražděna zakladatelka přemyslovské dynastie, manželka Bořivoje I., kněžna Ludmila. Kulaté výročí je příležitostí připomenout jak osobnost první české světice, tak i dobu prvotního vzestupu přemyslovského rodu v pohnutých časech pádu Velké Moravy. V době, kdy se pod nápory staromaďarských nájezdníků hroutila politická mapa střední Evropy, se Přemyslovci postupně stali nejvýznamnějším rodem určujícím osudy země. Výstava přiblíží nejen tetínské hradiště jakožto místo spjaté s posledními okamžiky Ludmilina života, ale i další místa spojená s událostmi v Čechách za vlády jejích synů, Spytihněva I. (895–915) a Vratislava I. (915–921).