Keramická výroba ve Zlínském kraji

Mapa vychází z praktické znalosti současné situace v terénu. Autorky katalogu navázaly na výsledky předcházejících úkolů, zaměřených na identifikaci tradiční rukodělné výroby na Uherskohradišťsku, na nichž participovali i odborní pracovníci spolupracujících institucí.
Cena: 80 Kč vložit do košíku

Výzkum byl zaměřen na hlubší dokumentaci keramických dílen, jejich sortimentu, i na výstižné osobnostní portréty vybraných tvůrců. V mapě jsou přehledně vyznačeny lokality s rozšířením keramické výroby – zakuřované hrnčiny, hrnčiny, kameniny, tradiční majoliky – fajáns, současné majoliky a figurální keramiky, včetně obecného historického úvodu o výrobě a typech lidové keramiky.

  • Autor: Olga Floriánová, Romana Habartová, Marta Kondrová
  • Vydalo: Slovácké muzeum, r. 2006
  • Rozsah: nestr. + mapa
  • ISBN 80- 86185-54-0