Kdo se skrývá mezi stromy (MŠ)

Pojďme hledat zvířátka a bytosti v obrazech Lenky Falušiové. Projdeme se mezi kouzelnými kresbami a tisky, které skrývají nejedno tajemství. A pak si vyrobíme vlastní les plný života.

Termín programu: 22. 3. 2024 – 26. 5. 2024.

Náplň programu:

  • co je to galerie,
  • zážitková, interaktivní a zábavná prohlídka výstavy s akcentem na vybraná díla,
  • vlastní výtvarná činnost: kombinovaná technika (pastelky, pastely, originální tiskátka).

Určeno pro:

  • MŠ.

Max. 30 žáků ve skupině.

Provázanost s RVP PV:

  • Dítě a ten druhý,
  • Dítě a společnost,
  • Dítě a svět.

Podpora rozvoje kompetencí:

  • k učení,
  • komunikativní,
  • sociální a personální.

Délka programu: 60–90 minut.

Cena programu:
20 Kč/žák (vstupné zdarma pro děti do 6 let + 20 Kč/žák výukový program).

Pedagogický doprovod zdarma.

Domluva na přesné podobě programu možná.

Program lze objednat:
Mgr. Vladimíra Černá
vladimira.cerna@slovackemuzeum.cz
+420 733 493 863