Josef Kopčan

Práce se dřevem – tesařské a sekernické zpracování dřeva
Valašská Bystřice
* 1950

Josef Kopčan pochází z Horní Maríkové na Slovensku, ale už v dětství se jeho rodina přestěhovala na Moravu. Vyučil se tesařem v podniku Bytostav Ostrava a pracoval v několika zaměstnáních věnujících se tesařské a stolařské výrobě. Od roku 1975 pracoval ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm jako tesař na oddělení obnovy památek. V rámci zaměstnání absolvoval odborný kurz tesař-památkář v tehdejším Okresním vlastivědném muzeu v Šumperku, který nasměroval jeho profesní zájem k sekernictví. V obou specializacích nabyl vysoké zručnosti a mnoha zkušeností. Stal se vedoucím skupiny muzejních tesařů, která měla na starosti průběžné opravy staveb, výstavbu nových objektů v areálu muzea či přenášení historických objektů z terénu za použití autentických metod, nástrojů a technologií. Svůj um a zručnost mohl se spolupracovníky s úspěchem realizovat ve Valašském muzeu v přírodě na stavbách v Mlýnské dolině – v obydlí mlynáře včetně vnitřního funkčního zařízení mlynářské technologie (hřídele, paleční kola, pastorky, mlecí kameny, hasačert a další) nebo katru na vodní pohon. Josef Kopčan ve své práci vyškolil řadu pracovníků dílny Valašského muzea v přírodě a v rodinné tradici na něho navázal jeho syn.

Nositel tradice lidových řemesel 2003