Jiří Hýža

Práce s kůží – krojová obuv
Kelč
* 1979

Jiří Hýža se narodil ve Valašském Meziříčí. Vyučil se obuvníkem na Středním odborném učilišti obuvnickém ve Zlíně, kde následně vystudoval Střední průmyslovou školu kožařskou v oboru výroba obuvi a galanterního zboží. Pokračuje tak ve šlépějích svého otce Svatopluka Hýži, který ho v tomto řemeslu prakticky vyučil a předal mu svůj um a znalosti nejen v hotovení mužské a ženské krojové obuvi, ale také krpců, opasků a kožených součástek krojů nebo brašen. Při své práci uplatňuje nabyté vědomosti o lokálním charakteru krojové obuvi na Valašsku a v okolí Zlína, ale i na Slovácku. Z těchto oblastí přicházejí zákazníci, kterým zhotovuje krojové boty na míru. Pracuje v dílně po svém otci v Kelči a dodává obuv folklorním souborům i jednotlivcům z celé České republiky i Slovenska. Jiří Hýža v současnosti patří k jednomu z mála výrobců v regionu, kteří se zhotovováním krojové obuvi zabývají.

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2017
Nositel tradice lidových řemesel 2018