Jaroslav Sucháček

Ruční výroba kamenných brousků
Lhota u Vsetína
1936–2014

Jaroslav Sucháček se narodil ve Lhotě u Vsetína. Jako vyučený strojní zámečník pracoval ve vsetínské Zbrojovce a později v místním jednotném zemědělském družstvu. Výrobní postup kamenných brousků se naučil od svého otce a dále jej rozvíjel v kontaktu s dalšími brouskaři. Od sedmdesátých let předváděl jejich výrobu ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a stal se zaměstnancem Ústředí lidové umělecké výroby. V roce 1984 získal ve svém oboru titul Mistr lidové umělecké výroby. Jako živnostník se tomuto řemeslu věnoval od roku 1989 a vyučil v něm svého syna. Způsob výroby se shodoval s místní regionálně omezenou tradicí, která je odlišná od ostatních výrobních center. Výroba kamenných brousků je vázána na lokálně dostupný materiál, který tvoří především jemnozrnné pískovce nacházející se pouze ve východních Čechách a na Vsetínsku. Produkce brousků je zde doložena již v 17. století a největšího rozvoje dosáhla o dvě století později. Jaroslav Sucháček patřil k posledním výrobcům kamenných brousků, na jeho práci však v současnosti navazuje syn Jaroslav.

Nositel tradice lidových řemesel 2006