Hody milé hody aneb Hodová tradice na Slovácku

Náplň programu: ve výukovém programu se děti seznámí s tím, jak se slavily a slaví hody v různých obcích na Slovácku. Formou dovednostní hry si zvolí stárka a stárku (představitele hodové chasy), vyzdobí si hodové právo, vyrobí listinu pro povolení hodové obchůzky a zábavy, naučí a zazpívají si písně pro hodovou chasu, součástí programu bude vytvoření hodového průvodu, výstupem budou pracovní listy, které dětem budou sloužit jako zdroj informací.

Termín programu: září–říjen.