Hody milé hody aneb Hodová tradice na Slovácku

Náplň programu: ve výukovém programu se děti seznámí s tím, jak se slavily a slaví hody v různých obcích na Slovácku. Dozví se také, podle kterých světců nesou hody název, ale i jak samotný obyčej probíhá. Součástí programu bude výroba vlastního hodového práva, aby si každé dítě vyzkoušelo roli stárka. Výstupem budou pracovní listy, které dětem budou sloužit jako zdroj informací.

Termín programu: září–říjen.