Historie města Uherské Hradiště

Komentovaná prohlídka města seznámí s významnými dějinnými milníky města – založení Přemyslem Otakarem II., městská práva a život ve středověkém městě, vývoj městského znaku, vojenské útoky na pevnost Uh. Hradiště, politický, hospodářský a společenský rozvoj města od 19. století.

Délka programu: 90 minut.

Termín programu: celoročně.

Cena programu: 500 Kč za skupinu.

Minimální počet účastníků k objednání prohlídky je 5 osob.

Komentovanou prohlídku lze objednat:
PhDr. Milada Frolcová
milada.frolcova@slovackemuzeum.cz
+420 774 124 015

Mgr. Pavel Portl
pavel.portl@slovackemuzeum.cz
+420 777 066 612