Historie

Počátky historické práce ve Slováckém muzeu spadají do 30. let 20. století. První zmínky o ustanovení historického odboru pocházejí z 3. září 1931, kdy byl kustodem pro historické sbírky jmenován J. Jelínek. Současně byl ve Slováckém muzeu ustanoven i literární odbor, za jehož činnost byl odpovědný známý vlastivědný pracovník Bedřich Beneš Buchlovan. S činností historického odboru úzce souvisely i snahy o vybudování Památníku odboje, jenž by dokumentoval průběh první světové války a vznik samostatné Československé republiky.

Systematická činnost historického oddělení však začíná až v roce 1976 s příchodem nových pracovníků. Jejich prvním úkolem bylo inventarizovat veškeré historické sbírky a uložit je v nových depozitářích. Souběžně prováděli také evidenci nově získaných předmětů, připravovali výstavy, psali články a studie. Výzkumná činnost se soustředila mimo jiné na agrární dějiny regionu a i díky ní se od roku 1990 Slovácké muzeum stalo jedním z organizátorů a hostitelů mezinárodních konferencí agrárních historiků.

Od 90. let byla velká pozornost věnována výzkumu a dokumentaci uměleckohistorických památek obcí a měst okresu Uherské Hradiště, které postihují nejen památkově chráněné stavby, ale i ostatní stavebně a historicky zajímavé objekty.

Jedinečným popularizačním přístupem jsou prohlídky centra města, jímž odborní pracovníci provázejí školní třídy i skupiny dospělých zájemců o historii a památky Uherského Hradiště. Dlouhodobý soustavný výzkum byl završen vznikem expozice dějin města, která vznikla ve spolupráci s městem Uherské Hradiště a v roce 2012 byla instalována v prostorách bývalé jezuitské koleje na Masarykově náměstí.

Dalším výzkumným úkolem historického oddělení se od roku 2008 staly dějiny uherskohradišťské věznice se zaměřením na 50. léta a dobovou propagandu. Prvním výstupem byly výstava a konference Život za mřížemi; od roku 2016 si mohou zájemci v podkroví Reduty prohlédnout expozici Věznice Uherské Hradiště. Hlavním cílem výzkumu je však vytvoření moderní rozsáhlé expozice v prostorách bývalé věznice, jejíž otevření je plánováno na rok 2028. V souvislosti s tím Slovácké muzeum navázalo spolupráci s norským Anno Museum v Hamaru v projektu Iron Curtain Project, zaměřeném na komunistickou propagandu a život na obou stranách železné opony.