Gloria musaealis 2003

V rámci oslav Dne muzeí se 18. května uskutečnilo v Pantheonu Národního muzea v Praze slavnostní vyhlášení vítězů druhého ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2003. Jejími vyhlašovateli jsou Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR. Tato prestižní soutěž si klade za cíl upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií k zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně a na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví.

Do II. ročníku se přihlásilo 29 muzeí a galerií z celé naší republiky se 45 soutěžními projekty. O jejich pořadí rozhodovala sedmičlenná porota ve složení PhDr. Ladislav Čepička (předseda poroty), Mgr. Pavel Holman, Mgr. Irena Chovančíková, PhDr. Květa Křížová, Mgr. Roman Musil, PhDr. Pavel Popelka, PhDr. Marcela Stránská.

Vyhlašovatelé na její návrh rozhodli o ocenění soutěžních projektů na prvních třech místech v kategoriích:

  • muzejní výstava roku
  • muzejní publikace roku
  • muzejní počin roku.

Slovácké muzeum se přihlásilo do kategorie Muzejní výstava roku 2003, která byla vyhlášena pro stálé expozice či výstavy využívající muzejní sbírky veřejnosti zpřístupněné od 1. ledna 2003 do 28. února 2004 a trvaly déle než tři měsíce. V této kategorii soutěžilo osmnáct přihlášených projektů (Muzeum Benátky nad Jizerou, Moravská galerie v Brně, Muzeum města Brna, Muzeum Těšínska, Městské muzeum ve Dvoře Královém nad Labem, Krajské muzeum Cheb, Muzeum Kroměřížska, Národní muzeum Praha, Národní technické a Hornické muzeum OKD Ostrava, Technické muzeum Brno, Sklářské muzeum Nový Bor, Slovácké muzeum v Uh. Hradišti, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Židovské muzeum Praha, Městské muzeum Sedlčany, Muzeum Vysočiny Třebíč).

Nominovány byly tyto instituce:

  • Technické muzeum v Brně (stálé expozice muzea zpřístupněné dne 5. června 2003)
  • Národní muzeum (výstavní projekt „Voda a život“ uspořádaný ve dnech 24. října 2003 – 31. července 2004)
  • Národní technické muzeum a Hornické muzeum OKD („Expozice báňského záchranářství“ zpřístupněná dne 9. září 2003 v areálu Hornického muzea OKD v Ostravě–Petřkovicích)
  • Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (výstava „Egypt za vlády faraonů“ uspořádaná ve dnech 6. listopadu 2003 – 15. února 2004).

V silné konkurenci významných národních institucí, které se prezentovaly výjimečnými novými expozicemi získalo Slovácké muzeum III. místo a certifikát podepsaný ministrem kultury České republiky.

Druhé místo získalo Národní technické muzeum a Hornické muzeum OKD, zvláštní cenu si odneslo Národní muzeum za projekt „Voda a život“ a nejvyšší ocenění Cenu Gloria musaealis 2003 bylo společně s částkou 50 000 Kč uděleno Technickému muzeu v Brně.

Blahopřání patří Slováckému muzeu, které výstavu připravilo ve spolupráci s občanským sdružením Aegyptus, autorům výstavy Mgr. Mirkovi Vaškových a Pavlu Onderkovi a všem oceněným i neoceněným muzeím a muzejníkům, kteří svým návštěvníkům připravují v těchto významných institucích poznání, pohodu a neopakovatelné a nevšední zážitky.