Expozice

Příběh Konstantina a Metoděje

Multimediální „Příběh Konstantina a Metoděje“ rozvíjí formou virtuálních projekcí osudy byzantských věrozvěstů. Zavádí nás do prostředí Byzantské říše poloviny 9. století, seznamuje se situací a s mocenským rozložením sil v tehdejší Evropě. Její příběh mapuje zrod, vrchol i pád Velké Moravy, ale také kulturní a literární ohlasy, které jsou s Velkomoravskou říší spojené.

Texty v expozici i ve virtuálním průvodci jsou v českém, anglickém, německém a ruském jazyce. Expozice je rovněž přizpůsobena nevidomým a slabozrakým.

Doporučený čas prohlídky expozice je 60 minut.