Duch lesa (2. stupeň ZŠ + SŠ)

Stejně jako fotografie někdy neumí zachytit atmosféru nebo náš vztah k tomu, co fotografujeme, ani malování podle skutečnosti nemusí vést k cíli, jaký si představujeme. Někdy se to daří lépe, když se necháme vést naším pocitem, intuicí. Podobně to dělá Lenka Falušiová. A les nikdy nevypadal tak lesovatě. Přijďte se podívat na její obrazy a taky si sami vyzkoušet jednoduchou techniku tisku.

Náplň programu:

 • funkce a poslání galerie,
 • stručná historie Galerie Slováckého muzea,
 • zážitková, interaktivní a zábavná komentovaná prohlídka výstavy,
 • vlastní výtvarná činnost: jednoduché tiskové techniky.

Určeno pro:

 • 2. stupeň ZŠ, SŠ (včetně uměleckých).

Max. 30 žáků ve skupině.

Provázanost s RVP ZV:

 • Člověk a jeho svět,
 • Člověk a společnost,
 • Umění a kultura.

Podpora rozvoje kompetencí:

 • k učení,
 • komunikativní,
 • sociální a personální,
 • občanské.

Provázanost s RVP G:

 • Člověk a společnost,
 • Umění a kultura.

Podpora rozvoje kompetencí:

 • k učení,
 • k řešení problémů,
 • komunikativní,
 • sociální a personální.

Průřezová témata:

 • Osobnostní a sociální výchova,
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
 • Multikulturní výchova,
 • Environmentální výchova.

Délka programu: 60–90 minut.

Cena programu:
Držitelé permanentek Slováckého muzea:
20 Kč/žák (vstupné zdarma + 20 Kč/žák výukový program)

Ostatní:
55 Kč/žák (35 Kč/žák snížené vstupné + 20 Kč/žák výukový program)

Pedagogický doprovod zdarma.

Domluva na přesné podobě programu možná.

Program lze objednat:
Mgr. Vladimíra Černá
vladimira.cerna@slovackemuzeum.cz
+420 733 493 863