Členské příspěvky

Individuální člen: 200 Kč
Individuální člen, nad 65 let: 100 Kč
Kolektivní člen: 500 Kč

Bankovní spojení: ČSOB 256112006/0300

Variabilní symbol: číslo členského průkazu