Cena Českého výboru ICOM za rok 2022

Z Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2022 si Slovácké muzeum v Uherském Hradišti odvezlo nebývalé ocenění – cenu Českého výboru Mezinárodní rady muzeí ICOM. Z rukou předsedkyně Giny Renotière ji převzal ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec ve čtvrtek 25. 5. 2023 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Jedinečné ohodnocení získalo muzeum za projekt výstavby Cyrilometodějského centra a revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy.

Vybudováním centra a jeho spojením s mezinárodní stezkou sv. Cyrila a Metoděje získalo Slovácké muzeum všestranně vybavené archeologické pracoviště a zázemí pro odpovídající výzkum, uchovávání a prezentaci cenného kulturního dědictví. Na třech lokalitách z období Velké Moravy pak vznikly poutavé venkovní expozice.