Cena České národopisné společnosti za rok 2019

Slovácké muzeum získalo další prestižní ocenění od České národopisné společnosti. V kategorii projekt, akce, konference získala hlavní cenu mezinárodní konference My a oni. Domácí a cizí v lidové tradici, která se uskutečnila 4.–5. června 2019 ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.

Slavnostní předání se vzhledem k omezením kvůli nemoci covid-19 tentokrát uskutečnilo u příležitosti valného shromáždění České národopisné společnosti 15. září 2020 v Hornickém muzeu v Příbrami.