Cena České národopisné společnosti za rok 2015

V sobotu 25. června 2016 na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici získalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti opět jednu z cen České národopisné společnosti, kterou každoročně společnost uděluje za mimořádný počin v tomto vědním oboru.

Tentokrát ředitel Slováckého muzea PhDr. Ivo Frolec a etnografka Mgr. Gabriela Směřičková převzali cenu v kategorii projekt, akce, konference za mezinárodní konferenci Léčení a léčitelství v lidové tradici, kterou spolu se Slováckým muzeem spolupořádá Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech – subkomise pro lidové obyčeje, Sekce pro lidové obyčeje české národopisné společnosti.

Konference se konala v Uherském Hradišti ve dnech 2. a 3. června 2015 a účastnilo se jí přes 30 českých i zahraničních etnografů, etnologů, jazykovědců i dalších odborníků jiných vědních oborů, se zaměřila na dané téma v široké etnologické perspektivě. Věnovala se lidovým léčebným postupům, praktikám, úkonům, vztahu lidového léčitelství a oficiální medicíny, osobám léčitelů či odrazu lidového léčitelství ve folkloru.

„Je to ocenění nejen naše, Slováckého muzea jako organizující instituce, ale především všech zúčastněných odborníků, kteří svými příspěvky publikovanými následně v kolektivní monografii přispěli k vysoké úrovni konference. Těší mě, že tak úspěšně pokračujeme v práci našich předchůdců, kteří tyto etnografické konference pořádají již od roku 1990,“ nechala se slyšet Gabriela Směřičková, která letos připravila další pracovní zasedání subkomise pro lidové obyčeje MKKK s tématem zvoleným pro příští mezinárodní konferenci – Erotika v lidové tradici.

Hlavní výbor ČNS dále vyhlásil vítěze za nejvýznamnější počin v oboru za rok 2015 v kategorii publikace a výstava. Ocenění předávali Helena Beránková a Jan Blahůšek.