Cena české národopisné společnosti za rok 2013

První cenu za nejvýznamnější počin v kategorii vědecká konference získalo Slovácké muzeum za realizaci mezinárodní vědecké konference na téma Zoomorfní tematika v lidové tradici. Cena byla předána od zástupců České národopisné společnosti v rámci 69. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2014 dne 28. června na stadionu Bludník.