Čekání na příchod Spasitele aneb Advent a Vánoce na Slovácku

Náplň programu: během výukového programu se děti dozví, co je to advent, jaké obchůzky jsou s tímto obdobím spojeny (mikulášská obchůzka, obchůzka lucek) a jaké zvyky se dříve dodržovaly. Součástí bude i povídání o průběhu Vánoc na Slovácku. Děti si vyrobí adventní věnec, nebo jinou předvánoční dekoraci. V pracovních listech si zopakují znalosti probíraného tématu.

Termín programu: listopad–prosinec.