Publikační etika

Časopis Slovácko vyžaduje dodržování pravidel publikační etiky a publikační praxe. Text, jehož autorem musí být podepsané osoby, náležitě cituje zdroje, neporušuje práva jiných a neobsahuje nezákonná vyhlášení.

Redakce časopisu Slovácko předpokládá, že:

  • nabídnutý rukopis dosud nebyl publikován a je nabídnut do časopisu Slovácko k první publikaci; ke zveřejnění rukopisu na jiném místě nesmí dojít ani v době probíhajícího recenzního řízení;
  • autor či autorský tým nabídnutím rukopisu redakci časopisu Slovácko deklaruje zájem poskytnout Slováckému muzeu v Uherském Hradišti jako vydavateli časopisu Slovácko v plném rozsahu všechna příslušná autorská práva ve chvíli přijetí rukopisu k publikaci;
  • autor, popř. autorský tým, nabízející rukopis do časopisu Slovácko, je výhradním držitelem autorských práv k příslušnému rukopisu i ke všem jeho přílohám včetně obrázků;
  • pokud je součástí rukopisu materiál, k němuž má autorská práva třetí strana (fotografie, kresby, mapy), autor či autorský tým získal svolení k jeho plnému použití v časopisu Slovácko;
  • autor či autorský tým budou informovat redakci o skutečnosti, že celý rukopis, jeho část nebo některé podstatné výsledky již byly publikovány;
  • nabídnutý text (včetně názvu a abstraktu) je dostatečně odlišný od jiných textů vydaných nebo určených k vydání v některém recenzovaném časopise nebo monografii. Zjištění opaku může vést k ukončení recenzního řízení.