Kontakt

Odpovědný redaktor:
PhDr. Ivo Frolec

Výkonný redaktor a tajemník redakce:
Mgr. Petr Číhal
petr.cihal@slovackemuzeum.cz
+420 572 556 556, +420 572 551 370
+420 734 282 557

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště
686 01