Výstava

Bohdan Heblík: Reflexe českého filmového plakátu

27. 7. – 15. 10. 2023
Hlavní budova Slováckého muzea
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště
Informace

Vernisáž se koná 29. 7. 2023 v 16.00 hodin.

Ani letošní Letní filmová škola se neobejde bez doprovodných programů, do nichž je zapojeno i Slovácké muzeum. Typickou součástí filmu je také filmový plakát, kterému se bude věnovat výstava Bohdana Heblíka.

Bohdan Heblík (*1978) účtuje s kariérou grafického designéra v oblasti filmového plakátu. Unikátní vizuální esejí problematizuje tvarosloví české filmové plakátové produkce mezi lety 1993–2021. Nejtučnější prvky plakátu, obličeje a tituly filmů, redukuje na základní geometrické tvary. Můžeme tak spatřit kompozice, na které se lze dívat jako na grafické matrice – drátový model – plakátové behind the scenes – protojazyk českého filmového plakátu; a spekulovat o tom, jestli médium filmového plakátu není náhodou už po smrti.