Výstava

Birgus: 35 let revoluce

26. 7. – 29. 9. 2024
Hlavní budova Slováckého muzea
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště
Výstava v rámci 50. ročníku LFŠ.

Vladimír Birgus (*1954) patří už dlouho k významným osobnostem české i evropské fotografie. V této oblasti zastává hned několik náročných rolí. Od fotografa a publicisty až po historika fotografie a pedagoga. S jeho jménem je spjata řada reprezentativních projektů, především souhrnné expozice a knihy Moderní krása – Česká fotografická avantgarda 1918–1948 a Česká fotografie 20. století, které zásadním způsobem pomohly prosadit dílo řady českých fotografů v zahraničním kontextu. V minulosti zhodnotil také tvorbu Františka Drtikola, Jaroslava Rösslera či Eugena Wiškovského.

Jako fotograf dosáhl Vladimír Birgus mezinárodního renomé. Má za sebou desítky domácích i zahraničních vystoupení a jeho tvorba je zastoupena v řadě významných sbírek. Od konce sedmdesátých let 20. století systematicky rozšiřuje cyklus fotografií Cosi nevyslovitelného, ve kterém organicky propojuje prvky sociologického dokumentu se subjektivním pohledem. Své fotografie navíc obohacuje o řadu vizuálních metafor a znaků, jejichž psychologický a emotivní význam podtrhuje symbolicky použitou barevností fotografie. Existenciální a dramatické scény z jeho fotografií se odehrávají v ulicích velkých evropských měst na pozadí obyčejných dnů a pomalu proudících dějin. Ve Slovácké muzeu se s jeho fotografiemi podíváme do nedávné, avšak velmi významné, minulosti, roku 1989.