Bez kožucha zima bude!

V průběhu výukového programu se zaměříme na zimní období, během kterého se konalo mnoho výročních a rodinných obyčejů. Budeme si povídat o hodech, adventu, masopustu, ale třeba i o tradiční zimní svatbě. Podíváme se, jak vypadaly kožíšky a jiné krojové součástky v minulosti. Na závěr se můžete těšit na dílničky.

Termín programu: 1. 11. 2023 – 4. 2. 2024

Náplň programu:

  • povídání o výročních a rodinných obyčejích v zimních měsících,
  • prohlídka výstavy,
  • tvořivé dílničky na závěr.

Určeno pro:

  • MŠ,
  • ZŠ.

Max. 30 žáků ve skupině.

Provázanost s RVP:

  • člověk a společnost,
  • umění a kultura,
  • dějepis, výchova k občanství,
  • výtvarná výchova.

Délka programu: 60–90 minut.

Cena programu:
Držitelé permanentek Slováckého muzea:
20 Kč/žák (vstupné zdarma + 20 Kč/žák výukový program)

Ostatní:
ZŠ, SŠ – 55Kč/žák (35 Kč/žák snížené vstupné + 20 Kč/žák výukový program)

Program lze objednat:
Mgr. Alexandra Turečková
alexandra.tureckova@slovackemuzeum.cz
+420 734 693 528