Architektonické stopy Bohuslava Fuchse v Uherském Hradišti

6. prosince 2022

Často můžeme slyšet slova, že město Uherské Hradiště oplývá neopakovatelným geniem loci. Tvoří jej směsice mentality obyvatel, jejich vztahu ke kultuře, tradicím či historii. Nicméně genia loci dotváří i budovy a jejich historie. Jedním z nevýznamnějších architektů a urbanistů 20. století, který zanechal svůj silný architektonický otisk v několika uherskohradišťských stavbách, je Bohuslav Fuchs. Rodák ze Všechovic u Bystřice pod Hostýnem, absolvent Akademie výtvarných umění a žák architekta Jana Kotěry, od jehož úmrtí uplynulo v letošním roce 50 let.

Jen nemálo z nás by nevědělo, že bývalé Městské lázně v ulici Dvořákova spojujeme s jeho jménem. Propojujeme si jej rovněž s bývalým autosalonem, pozdější spořitelnou a nynější bankou ČSOB na nároží ulic Všehrdova a Na Morávce. V obou zmíněných případech šlo o stavby na „volném place“. Nicméně je tu i objekt, který byl přestavován a dostavován několikrát – je jím Slovácké muzeum ve Smetanových sadech. Z původní restaurace Na Střelnici, která byla předtím budovou měšťanské střelnice, vznikly první prostory pro muzeum. Stalo se tak na konci 20. let minulého století. Již za pár let bylo zřejmé, že současné prostory nemohou už na tu dobu obsáhlým uměleckým, archeologickým a zejména etnografickým sbírkám dostačovat. A to jak z hlediska prostor depozitárních, tak také výstavních. Dvěma přístavbami v letech 1936 a 1940–1942 podle Fuchsova projektu byl vytvořen muzejní objekt, který dodnes slouží veřejnosti. My se dnes zaměříme na přístavbu druhou, od které letos uběhlo přesně 80 let. Ačkoliv se jednalo o válečná léta, stavba byla dokončena během dvou let. Jak se o této významné události, započetí stavby, zmiňuje Moravský deník ze čtvrtku 18. července 1940?

„Přístavba Slováckého musea v Uherském Hradišti byla právě zahájena. Přístavbu projektuje architekt B. Fuchs, stavbu provádí sdružení místních stavitelů. Stavební základ a vnitřní úprava budou vyžadovati částky okrouhle 1,850.000 K. K dosavadním dvěma musejním budovám o 12 výstavních síních přibude imposantní trakt v délce 50 m, jehož přízemí bude věnováno místnostem, potřebným pro správu a technické vybavení musea, v I. patře budou tři výstavní sály, každý o ploše 160 čtver. metrů. Touto přístavbou získá konečně Slovácké museum potřebné prostory pro důstojnou instalaci rozsáhlých musejních sbírek, z nichž velká část zůstává za dnešních poměrů uskladněna a veřejnosti nedostupná.“

Celý objekt je dnes v režimu nemovité kulturní památky. I když byl interiér za 80 let už několikrát rekonstruován, i nadále zůstávají zachovány signifikantní prvky Fuchsova stylu. Propojení interiéru a exteriéru pomocí řady velkých oken, světlost prostoru a jednoduché funkční linie.

Ing. Petra Bubeníková, public relations