Akce

Archeologické léto / Středověké tvrziště Částkov

22. 7. 2023 • 14.00

Připojte se spolu s našimi archeology ke stopám dávných generací a objevujte archeologické památky ve svém okolí! Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se zapojilo do spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR v BrněArcheologickým ústavem AV ČR v Praze a připravilo si tři komentované prohlídky na dvou vybraných archeologických lokalitách v rámci akce Archeologické léto.

Rezervujte si své místo na bezplatné prohlídce středověkého tvrziště Částkov. V případě obsazenosti míst v rezervačním systému vás rádi uvidíme i bez rezervace. Rezervace není podmínkou účasti.

Lokalita Částkov – „Na hradě“ sestává z částečně dochovaných terénních pozůstatků tvrze, která byla vybudována před rokem 1321, kdy je poprvé písemně zmiňována. V roce 1497 je v pramenech uváděna jako již zbořená. Jednalo se o tvrz typu motte, jejíž vyvýšený, uměle navršený pahorek původně nesoucí obytnou část byl zřejmě dvojdílný. Tvrz byla opevněna příkopem a valem. V současnosti lze v terénu dobře rozpoznat kuželovitý násyp umělého pahorku obytné plošiny a předhradí. Příkop, val a zčásti i předhradí jsou silně poškozeny mladšími terénními zásahy. Tvrziště je připomínkou působení místních šlechticů, kteří se podle částkovského statku psali. Je také dokladem jejich potřeby disponovat bezpečným útočištěm v neklidné době 14. a 15. století. Poloha tvrze, její charakteristika a volba stavebních materiálů a obraných prvků dává náhled na metodu a styl výstavby obraných objektů budovaných nižšími šlechtici, kteří spravovali menší feudální celky ve venkovském prostřední jihovýchodní Moravy v období vrcholného středověku.

Pro děti je připravena naučná stezka po hradě s otázkami. Rovněž bude zajištěno občerstvení v podobě čepovaného piva a opékání špekáčků.

Průvodce: Bc. et Bc. Zdeněk Kuchař

Místo srazu: Tvrziště Částkov – za obecním úřadem a kaplí v obci Částkov. Parkování je možné na parkovišti Parkoviště Částkov (49.1035900N, 17.6197839E), které je vzdálené cca 520 m od lokality, případně na parkovišti u fotbalového hřiště (49.1065708N, 17.6160839E) vzdáleném cca 600 m od lokality.; místo na mapě

Navštívit můžete také Hradisko sv. Klimenta u Osvětiman, a to 16. července.

Informace

V rámci akce mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvkové organizace. Neneseme odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.