Zvyky během roku – Od Tří králů do Vánoc

Náplň programu: tento výukový program má za cíl přiblížit jednotlivé zvyky a tradice, které se slavily během celého roku, některé z nich se dochovaly dodnes. Děti zjistí, co je to masopust, jízda králů, ale taky se dozví, jak se v minulosti slavily Velikonoce či Vánoce. Na závěr programu si děti vytvoří výrobek, který souvisí s jednotlivými zvyky.

Termín programu: celoročně.