Život tehdy a dnes

Náplň programu: během tohoto programu se děti dozví, jaký byl život na Slovácku v minulosti a jaký je dnes. Zjistí, které tradice se dodržovaly, jak se lidé odívali, ale také čím se živili. Řekneme si něco o lidovém oděvu, ale i o tradičních řemeslech. Celý program bude ukončen dílničkami a děti si domů odnesou výrobek.

Termín programu: celoročně.