Uherskohradišťské ulice

Publikace navazuje na dřívější práci téhož autora, vydanou v roce 1984 Státním okresním archivem Uh. Hradiště, která kromě města Hradiště zahrnovala také ulice tehdejších částí Kunovice a Staré Město.
Cena: 65 Kč vložit do košíku

Současná publikace kodifikuje stav k 1. 1. 2015.

V úvodní kapitole podává autor přehled vývoje pojmenovávání ulic od roku počátku 19. století, kdy bylo započato s jejich systematickým označováním, až do současnosti. Následující kapitoly obsahují nejen přehledný seznam ulic spojený s vývojem jejich názvů, rozdělený podle částí města, ale uvádějí kromě základních údajů k historii názvu dané části také názvy tratí, vodotečí a místních částí. Čtenář v publikaci najde i jména ulic dnes již zcela zaniklých, pro rychlejší vyhledávání je připojen jmenný rejstřík a součástí publikace je i orientační plán města. Text doplňují historické fotografie města a jeho částí.

  • Autor: PhDr. Jiří Čoupek
  • Vydal: Muzejní spolek v Uherském Hradišti ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, r. 2015
  • Rozsah: 49 stran, černobílé obrázky, vložena mapa
  • ISBN 978-80-903728-2-5