Lidové stavby známé neznámé, Zlínský kraj – Kroměřížsko

Publikace vychází z terénního výzkumu tradičního lidového stavitelství v okrese Kroměříž realizovaného týmem řešitelů v roce 2010 v rámci grantového úkolu Ministerstva kultury ČR Identifikace a dokumentace tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji.
Cena: 0 Kč vložit do košíku

Klade si za cíl upozornit všechny zainteresované instituce – především obecní úřady či majitele objektů, na hodnoty staveb původního lidového stavitelství, které se v jednotlivých obcích dochovaly, a motivovat je tak k jejich ochraně a údržbě. Charakterizuje tradiční stavitelství v daných obcích, poukazuje na hodnoty dosud zachovaných staveb a stručně některé z nich popisuje. Text je doplněn fotografiemi vybraných objektů.