Rok 2008

Výstupy Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje Slováckého muzea v Uherském Hradišti v roce 2008:

 • dokumentace tradiční lidové výroby – fotodokumentace, videodokumentace, zpracování medailonů, zpracování DVD (práce se dřevem, přírodními pletivy, šití krojových součástí…)
 • videoprojekt NÚLK ve Strážnici Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v ČR, Textilní techniky IV, 7. část (mužský kroj, autorka scénáře a doprovodné publikace PhDr. Romana Habartová)
 • metodická a koordinační s partnerskými institucemi Zlínského kraje
 • poradenství školám, institucím, souborům, jednotlivcům, státním správám a místním samosprávám
 • řešení dotazníkového úkolu na téma Obyčejová tradice
 • realizace odpovědních zásilek do 305 obcí Zlínského kraje
 • předání dotazníků NÚLK
 • řešení grantového projektu Identifikace a dokumentace tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji. I. Uherskohradišťsko – vydání publikace Lidové stavby známé neznámé. Zlínský kraj I. Uherskohradišťsko
 • řešení grantového projektu – Identifikace a dokumentace tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji. II Zlínsko – terénní průzkum, dokumentace
 • řešení grantového projektu v oblasti obyčejové tradice – Hodová tradice na Uherskohradišťsku – vydání publikace Hody s právem na Uherskohradišťsku
 • vydání sborníku Slovácko 2007
 • uspořádání reprezentativní výstavy keramiky, dokumentující TLV v oblasti práce s hlínou – Na počátku byla hlína – Buchlovice
 • uspořádání reprezentativní výstavy Lidoví malíři z rodu Hánů z Blatnice – Brno
 • získávání hmotných dokladů ke kompletizaci sbírek
 • popularizace zkoumaných jevů formou kurzu tradiční rukodělné výroby – kurz zdobení kraslic (6. 11. 2007 – 18. 3. 2008) a kurz drobné figurální tvorby z kukuřičného šustí
 • popularizace této činnosti v podobě výstavy výrobků účastníků kurzu (17. 3. – 27. 4. 2008)
 • popularizace a prezentace zkoumaných jevů formou jarních a zimních prezentačních programů pro děti a mládež
 • popularizace a prezentace zkoumaných jevů v rámci Dnů evropského dědictví v Uh. Hradišti
 • upořádání reprezentativní výstavy Antonín Hájek – dřevo, cín, intarzie + vydání katalogu + interaktivní programy s výrobou dřevěných hraček na starobylém dřevěném soustruhu
 • vypracovávání nominací pro udělení ocenění města Uh. Hradiště – Ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby (Antonín Hájek, Igor Chrástek)
 • vypracování nominací pro udělování ceny ministra kultury Nositelé tradice (Eva Minksová, František Gajda, Marie Skrežinová)
 • uspořádání pracovní konference na téma Tělo jako kulturní fenomén ve dnech 13. – 14. května 2008 v Předklášteří u Brna
 • zpřístupnění výsledků svého bádání odborné i laické veřejnosti
 • aktuální vkládání informací na www.lidovaremesla.czwww.lidovakultura.cz
 • ocenění České národopisné společnosti:
 • 1. cena za nejúspěšnější počin v oboru – v kategorii Vědecká konference získala PhDr. Ludmila Tarcalová, předsedkyně subkomise a PhDr. Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea za přípravu a realizaci konference Dary a obdarování
 • 1. cena České národopisné společnosti za nejúspěšnější počin v oboru v kategorii Výstava, expozice získalo SM za realizaci výstavy Aj, to sú maléři od Boha samého – Lidoví malíři z rodu Hánů, z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Ocenění převzala autorka scénáře a výstavy PhDr. Romana Habartová

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje