Rok 2007

Výstupy Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje Slováckého muzea v Uherském Hradišti v roce 2007:

 • dokumentace tradiční lidové výroby – fotodokumentace, videodokumentace, zpracování medailonů, zpracování DVD (práce se dřevem, kůží, hlínou, přírodními pletivy, šití krojových součástí…)
 • metodická a koordinační s partnerskými institucemi Zlínského kraje
 • poradenství školám, institucím, souborům, jednotlivcům, státním správám a místním samosprávám
 • řešení dotazníkového úkolu na téma Lidová religionistika + Sídlo, dům, bydlení
 • realizace odpovědních zásilek do 306 obcí Zlínského kraje
 • předání dotazníků NÚLK
 • řešení grantového projektu Identifikace a dokumentace tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji I. Uherskohradišťsko
 • řešení grantového projektu v oblasti religionistiky Lidoví malíři rodu Hánů z Blatnice pod Svatým Antonínkem
 • uspořádání stejnojmenné reprezentativní výstavy Lidoví malíři rodu Hánů z Blatnice a vydání publikace Lidoví malíři rodu Hánů z Blatnice pod Svatým Antonínkem
 • vydání sborníku Slovácko 2006
 • obnovení reprezentativní výstavy keramiky, dokumentující TLV v oblasti práce s hlínou – Na počátku byla hlína
 • průběžné získávání keramických výrobků ke kompletizaci sbírek
 • popularizace zkoumaných jevů formou kurzu tradiční rukodělné výroby – pletení z proutí  pro pokročilé (17. 10. 2006 – 6. 3. 2007) a kurz pletení z pruhů kukuřičného šustí (10. 10. 2006 – 13. 3. 2007)
 • popularizace a prezentace zkoumaných jevů formou jarních a zimních prezentačních programů pro děti a mládež
 • popularizace a prezentace zkoumaných jevů  v rámci Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Uh. Hradišti
 • upořádání reprezentativní výstavy Nositelé tradice lidových řemesel
 • uspořádání jarmarku Nositelů tradice v rámci Národního zahájení DED
 • vypracovávání nominací pro udělení ocenění města Uh. Hradiště – Ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby (Hana Špalková)
 • vypracování nominací pro udělování ceny ministra kultury Nositelé tradice (Rozálie Blažková, Hana Buchtelová)
 • uspořádání Mezinárodní konference na téma Dary a obdarování ve dnech 5. – 6. června 2007 v Uherském Hradišti, ze kterého byl tiskem vydán stejnojmenný sborník
 • zpřístupnění výsledků svého bádání odborné i laické veřejnosti
 • aktuální vkládání informací na www.lidovaremesla.czwww.lidovakultura.cz

 

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje