Rok 2011

Výstupy Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje Slováckého muzea v Uherském Hradišti v roce 2011:

 • dokumentace tradiční lidové výroby – publikační činnost, fotodokumentace, videodokumentace, zpracování medailonů (Výrobci krojů na Slovácku 12.–17. díl, Malovaný kraj 1/2011 – 6/2011, autorka PhDr. Romana Habartová – medailon Veroniky Provodovské, Aleny Minaříkové, Jarmily Ryškové, Petra a Zlatuše Hejdových, Kristýny Petříčkové, Boženy Staškové), výzkum lidové hudební kultury (cimbálové muziky jihovýchodní Moravy, Malovaný kraj 4/2011 – 6/2011, autor Mgr. Petr Číhal medailon CM Mladí Burčáci, CM Cifra, CM Dolina)
 • metodická a koordinační činnost s partnerskými institucemi Zlínského kraje
 • poradenství školám, institucím, souborům, jednotlivcům, státním správám a místním samosprávám
 • výzkum a dokumentace lidového oděvu a jeho proměn v oblasti Uherskoostrožska – sběr fotodokumentačního dobového materiálu, dokumentace v terénu
 • řešení grantového projektu Etnograficko-historický výzkum vybraných objektů tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji I., Uherskohradišťsko, 1. část. Navazuje na předchozí několikaletý grantový projekt Identifikace a dokumentace tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji
 • vydání publikace Lidové stavby známé neznámé. Zlínský kraj IV. Kroměřížsko jako výstup z grantového terénního výzkumu z vesnic v okrese Kroměříž, realizovaného v předešlém roce. Publikace volně navazuje na předcházející Lidové stavby známé neznámé. Zlínský kraj – Vsetínsko, která vyšla v roce 2010 jako výstup z grantového výzkumu obcí okresu Vsetín v roce 2009, Lidové stavby známé neznámé. Zlínský kraj – Zlínsko, která vyšla v roce 2009 jako výstup z grantového výzkumu obcí okresu Zlín v roce 2008 a Lidové stavby známé neznámé. Zlínský kraj – Uherskohradišťsko, která vyšla v roce 2008 jako výstup z grantového výzkumu obcí okresu Uherské Hradiště v roce 2007
 • vydání sborníku Slovácko 2010
 • spolupráce s Městem Uherské Hradiště na realizaci záměru komponované krajiny Rochus
 • otevření rekonstruovaných prostor Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje v hlavní budově Slováckého muzea v Uherském Hradišti a stálé expozice Ceny Vladimíra Boučka
 • akviziční činnost – získávání hmotných dokladů ke kompletaci sbírek
 • pravidelné měsíční sobotní programy Tvoříme v muzeu zaměřené na tradiční rukodělné techniky a práci s přírodními a jinými materiály (pletení z proutí, hrnčířství, drátování, paličkovaná krajka, technika batikování, malování na sklo, výroba papírových přání)
 • popularizace a prezentace zkoumaných jevů formou jarních a zimních prezentačních programů pro děti a mládež
  • JARO (Velikonoce v muzeu)
   • pondělí 18. 4. 2011
    • panenky, košíčky z kukuřičného šustí – Marie Bilíková, Babice
    • kraslice batikované, reliéfní – Marie Hrobařová, Kostelany nad Moravou
    • pletení z proutí a pedigu – Hana Špalková, Huštěnovice
   • úterý 19. 4. 2011
    • práce se dřevem, soustružení – Antonín Hájek, UH-Mařatice
    • kraslice polepované slámou – Taťána Malinová, Uherské Hradiště
    • pečivo z kynutého těsta – mazance, jidášky – žáci a žákyně Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti, obor cukrář
   • středa 20. 4. 2011
    • kraslice batikované, novoveské – Marie Vlčková, UH-Mařatice
    • pletení pomlázek – Rostislav Stloukal, Vlčnov
    • dřevořezba – žáci SOU Lesnického a rybářského v Bzenci: Libor Zaoral, Lukáš Kozár, Radek Motyčka
  • ZIMA (Vánoce v muzeu)
   • pondělí 19. 12. 2011
    • vánoční přání – Iveta Langová, Uherské Hradiště
    • panenky z kukuřičného šustí – Marie Bilíková, Babice
    • voskové zvonečky – Petra Bitnerová, Uherské Hradiště
    • pečení vánočních oplatků – Marie Májíčková, Vlčnov
   • úterý 20. 12. 2011
    • zdobení perníků – Irena Burdová, Jalubí
    • pečení perníků – žáci a žákyně Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti, obor cukrář
    • hotovení andílků z papíru – Petra Bitnerová, Uherské Hradiště
   • středa 21. 12. 2011
    • vánoční ozdoby z korálků – Božena Malinová, Uherské Hradiště
    • drátované korálkové ozdoby a drobné šperky – Jana Kocábová, Uherské Hradiště
    • keramické betlémy a betlémové figurky – Jaroslav Martínek, Hvozdná
 • vypracování nominací pro udělení ocenění města Uh. Hradiště – Ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby (Zuzana Hartlová, Jaroslav Procházka)
  • příprava a realizace stálé expozice nositelů ceny V. Boučka
 • vypracování nominací pro udělování ceny ministra kultury Nositelé tradice lidových řemesel (Zuzana Hartlová, Antonín Hájek, Stanislava Žabková)
 • portréty tvůrců s prodejní výstavou jejich sortimentu v prostorách hlavní budovy Slováckého muzea (Zuzana Hartlová – tupeská majolika, Keramická dílna Kampanela – Renata a Jaroslav Crlovi – drátovaná kamenina, Jakub Uhlíř a Václav Hubáček – kováři ze Suché Lozi, Ivan Šulák – zakuřovaná hrnčina)
 • uspořádání Mezinárodní konference na téma Svět mužů a žen – proběhla 9.–10. 6. 2011 v prostorách Slováckého muzea v Uherském Hradišti
 • zpřístupnění výsledků bádání odborné i laické veřejnosti kolektivní monografií Svět mužů a žen
 • 1. cena v kategorii Muzejní počin roku 2010 Gloria musaealis – Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově
 • aktuální vkládání informací na www.lidovaremesla.czwww.lidovakultura.cz

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje