Rok 2010

Výstupy Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje Slováckého muzea v Uherském Hradišti v roce 2010:

 • dokumentace tradiční lidové výroby – publikační činnost, fotodokumentace, videodokumentace, zpracování medailonů (Výrobci krojů na Slovácku 6. – 11. díl, Malovaný kraj 1/2010 – 6/2010, autorka PhDr. Romana Habartová – medailon Josefa Míška, Václava Mikulky, Marie Vojtěškové, Marie Bilíkové, Anny Heliové, Markéty Maláníkové)
 • metodická a koordinační činnost s partnerskými institucemi Zlínského kraje
 • poradenství školám, institucím, souborům, jednotlivcům, státním správám a místním samosprávám
 • řešení dotazníkového úkolu na téma Společenské vztahy, výtvarná kultura.
 • realizace odpovědních zásilek do 305 obcí Zlínského kraje
 • předání roztříděných dotazníků NÚLK v požadovaném termínu. Návratnost vyplněných dotazníků.1)
 • výzkum a dokumentace lidového oděvu a jeho proměn v oblasti Uherskohradišťska a Uherskobrodska – sběr fotodokumentačního dobového materiálu, dokumentace v terénu
 • příprava vydání publikace Na paletě krojů
 • řešení grantového projektu Identifikace a dokumentace tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji. IV. Kroměřížsko – terénní průzkum a fotodokumentace v obcích okresu Kroměříž, který je pokračováním několikaletého grantového projektu Identifikace a dokumentace tradičních lidových staveb ve Zlínském kraji. V jeho rámci byl v roce 2007 proveden terénní průzkum a dokumentace všech obcí v okrese Uherské Hradiště, v roce 2008 v okrese Zlín a v roce 2009 v okrese Vsetín.
 • vydání publikace Lidové stavby známé neznámé. Zlínský kraj III. Vsetínsko jako výstup z grantového terénního výzkumu z vesnic v okrese Vsetín, realizovaného v předešlém roce. Publikace navazuje na předcházející Lidové stavby známé neznámé. Zlínský kraj – Zlínsko, která vyšla v roce 2009 jako výstup z grantového výzkumu obcí okresu Zlín v roce 2008 a Lidové stavby známé neznámé. Zlínský kraj – Uherskohradišťsko, která vyšla v roce 2008 jako výstup z grantového výzkumu obcí okresu Uherské Hradiště v roce 2007
 • vydání sborníku Slovácko 2009
 • spolupráce s Městem Uherské Hradiště na realizaci záměru komponované krajiny Rochus.
 • otevření stálé expozice Muzea pálenic ve Vlčnově (společný projekt Slováckého muzea, obce Vlčnov a Centra tradičnej kultúry v Myjave). Projekt je součástí programu Přeshraniční spolupráce ČR a SR a je spolufinancován z Evropského regionálního rozvojového fondu.
 • akviziční činnost – získávání hmotných dokladů ke kompletaci sbírek
 • kurz výroby vizovického pečiva (3. listopadu 2009 – 2. března 2010, lektor – Stanislava Žabková, Vizovice) – 15 frekventantek
 • popularizace kurzu výroby vizovického pečiva (lektor – Stanislava Žabková, Vizovice) v podobě výstavy výrobků účastníků kurzu 26. 3. – 2. 5. 2010
 • popularizace a prezentace zkoumaných jevů formou jarních a zimních prezentačních programů pro děti a mládež
  • JARO (Velikonoce v muzeu)
   • pondělí 29. 3. 2010
    • kraslice škrabané-gravírované – Marie Sekaninová, Topolná
    • pletení z proutí – Tomáš Mareček, Chráněná dílna oblastní charity v Uh. Hradišti
    • obřadní pečivo a zdobení velikonočních beránků – Marie Májíčková, Vlčnov
   • úterý 30. 3. 2010
    • obřadní pečivo z kynutého těsta, aranžmá – Vlasta Brunclíková, Nedakonice
    • kraslice batikované a zelové – Marie Vlčková, Mařatice
    • kraslice reliéfní a děrované – Jana Mikulcová, Ostrožská Nová Ves
   • středa 31. 3. 2010
    • figurky a předměty z kukuřičného šustí – Marie Bilíková, Marie Šuranská, Babice
    • kraslice zdobené slámou – Zdeňka Rajsiglová, Staré Město
    • paličkování – Zdenka Malá, Rohatec
  • ZIMA (Vánoce v muzeu)
   • pondělí 20. 12. 2010
    • Drátování keramiky, keramické zvonečky – Vlasta Mrázová, Hodonín
    • vánoční přáníčka – Iveta Langová, Uherské Hradiště
    • drobná dřevořezba, soustružení hraček – Antonín Hájek, Uherské Hradiště
    • zdobení perníčků – Irena Burdová, Jalubí
   • úterý 21. 12. 2010
    • paličkované vánoční ozdoby – Petra Kučerová-Brandysová, Vlčnov
    • pečení vánočních oplatků – Marie Májíčková, Vlčnov
    • ozdoby ze slámy a kukuřičného šustí – Anežka Kašpárková, Louka
    • tlačený perník do formy – Dagmar Čechová, Veselí nad Moravou
   • středa 22. 12. 2010
    • panenky z kukuřičného šustí – Františka Snopková, Uherské Hradiště
    • vánoční ozdoby z korálků – Božena Malinová, Uherské Hradiště
    • vizovické pečivo – Stanislava Žabková, Vizovice
    • drobný šperk – Jana Kocábová, Uherské Hradiště
 • vypracovávání nominací pro udělení ocenění města Uh. Hradiště – Ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby (Arnoštka Eberhardová, Emil Kobza, Marie Vlčková)
 • vypracování nominací pro udělování ceny ministra kultury Nositelé tradice lidových řemesel
 • uspořádání pracovní konference na téma Svět mužů a žen ve dnech 15. – 16. 9. 2010 v Novém Jičíně
 • aktuální vkládání informací na www.lidovaremesla.czwww.lidovakultura.cz

1)Návratnost vyplněných dotazníků. 

Okres Zlín Uherské Hradiště Kroměříž Vsetín
Počet obcí 87 78 80 59
Počet získaných dotazníků tištěných 59+28 58 59 32
Počet dotazníků elektronických 24 21 22 29
Počet získaných dotazníků – Celkem 83–1=82+28
(části Zlína)
cca 95 %
79–1=78
100 % 
81–3=78
cca 97 %
61–3=58
cca 99 %
Počet 2× doručených dotazníků 1 1 3 3

Celkový počet obcí ve Zlínském kraji: 304
Celkový počet vyplněných dotazníků: 296+28=324
Při návratnosti z 296 obcí je to cca 98,34 %

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje