O projektu

Dne 11. června 2003 vláda projednala a schválila usnesením č. 571 Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. Jedním z hlavních úkolů tohoto usnesení je identifikace a dokumentace projevů tradiční lidové kultury. Tímto usnesením dává vláda najevo svůj zájem o ochranu tradičních hodnot hmotného i nehmotného kulturního dědictví České republiky, vytvářeného po staletích našimi předky. Soubor opatření k uchování projevů tradiční lidové kultury obsahuje konkrétní kroky, které směřují především k hlubší identifikaci tradiční lidové kultury, její systematické dokumentaci, ochraně, prezentaci i k jejímu předávání dalším generacím. Hlavním garantem celého projektu se stal Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. V jednotlivých krajích pak byla plněním vládního usnesení pověřena vybraná regionální pracoviště, vystupující pod názvem Centrum péče o tradiční lidovou kulturu. Pro zlínský region bylo určeno jako pověřené pracoviště Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a od roku 2004 zde v tomto kontextu pracuje Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje.

Projekt má za cíl popsat a systematicky dokumentovat existující projevy lidové kultury v celé České  republice, zajistit jejich prezentaci vůči široké veřejnosti a předávání dalším generacím. Postupně se bude pozornost odborníků zaměřovat na konkrétní okruhy lidové kultury, jako jsou rukodělná výroba, zemědělství, lidová architektura, hudební, taneční a slovesný folklor, zvyky a obyčeje, lidová religiozita a další. Zjištěné informace se stanou podkladem pro účinnější ochranu jevů tradiční lidové kultury a zajištění jejich přežití a předávání  budoucím generacím. Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu a činnost Center péče o tradiční lidovou kulturu směřuje k tomu, aby bohatství dosud žijících a dochovaných projevů lidové kultury pomohlo v budoucnu prokázat naši vlastní kulturní identitu.

Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje se sídlem ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti ve svém odborném zaměření vychází z úkolů a idejí Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu a spolupracuje přitom s partnerskými institucemi – s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně a s Muzeem Kroměřížska v Kroměříži, jímž poskytuje metodickou pomoc při výzkumu daného úkolu v oblasti jejich působnosti. Centrum péče o tradiční lidovou kulturu svou činnost koordinuje rovněž s Národním ústav lidové kultury ve Strážnici a Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Ve Slováckém muzeu tak v podstatě vzniklo první pracoviště svého druhu u nás, jenž svou činností vytváří metodický a systematický příklad způsobu zpracování daného vládního úkolu i pro ostatní pověřené instituce.

Prioritním výzkumným záměrem pracoviště se stala tradiční rukodělná výroba ve Zlínském kraji. Slovácké muzeum na základě svých zkušeností a poznatků získaných soustavnou dlouholetou dokumentační, akviziční a badatelskou činností si velmi dobře uvědomuje důležitost mapování a ochrany tradičních výrobních technologií, které jsou v dnešním průmyslovém a přetechnizovaném světě stále více ohroženy zánikem. Stejný důraz klade i na prezentaci tradičních lidových výrobků a osobností jejich tvůrců.

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje