Odběr novinek

Pokud chcete dostávat e-mailem informace o akcích Slováckého muzea, pošlete e-mail na adresu: newsletter@slovackemuzeum.cz

Do předmětu uveďte:

Newsletter - přihlásit

Do zprávy zkopírujte níže uvedený text a doplňte e-mail v bodu 1:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Subjekt uděluje tímto souhlas společnosti Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace (dále jen „SMUH“), se sídlem Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00092126, zastoupená PhDr. Ivo Frolcem, ředitelem, aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a návaznou legislativou České republiky zpracovávala tyto osobní údaje:

e-mail:

2. E-mailovou adresu je nutné zpracovat za účelem zasílání informací o akcích Slováckého muzea. Tyto údaje bude SMUH zpracovávat do odvolání souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním žádosti na e-mailovou adresu newsletter@slovackemuzeum.cz nebo na adresu: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště.

4. K Vašim osobním údajům budou mít přístup pověření zaměstnanci SMUH. Tito zaměstnanci byli řádně seznámeni s požadavky GDPR a budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje