o muzeu

Tisková zpráva č. 10/2022 (8. 7. 2022)

Cyrilometodějské centrum se otevře návštěvníkům

Od položení základního kamene v lednu 2020 dospěla výstavba Cyrilometodějského centra do finální podoby. K 30. 6. 2022 tak byly dokončeny veškeré práce, které byly součástí projektu Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy.

Hlavním cílem projektu, který byl spolufinancován dotací z prostředků IROP a prostředků Zlínského kraje, bylo vybudování moderního expozičně-depozitního centra, tzv. Cyrilometodějského centra a revitalizace venkovních expozic Modrá, Sady a Špitálky, které tvoří archeologickou podsbírku Slováckého muzea. V rámci centra jsou tak pro návštěvníky nově vytvořeny a umístěny expozice prezentující historický vývoj v regionu v období od pravěku až po středověk, s akcentem na období Velké Moravy a příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří položili základní kameny pro vznik prvních slovanských států a formování slovanské kultury. Nově realizovaný projekt zpřístupňuje a využívá kulturní bohatství a snaží se jej prezentovat návštěvníkům moderní formou.

Objekt, mimo unikátní haptickou expozici či multimediální expozici Cyrilometodějské stezky, disponuje taktéž přednáškovým a prezentačním sálem pro veřejnost s možností zázemí pro školní výuku či veřejným depozitářem pro badatele.

„Výstavba Cyrilometodějského centra nám rovněž významně zlepšila podmínky pro uložení a uchování sbírkových předmětů a naši práci. V nově vybudovaném objektu, v přízemních prostorách, vznikly depozitní prostory pro archeologické sbírky spolu s technickým zázemím budovy, “ dodává Tomáš Chrástek, vedoucí archeolog Slováckého muzea, který připomíná i kulturně společenský přesah místa, kde stavba stojí: „Nová poloha archeologického pracoviště ve Starém Městě je ve své podstatě velmi symbolická. Byl zde položen základ naší archeologické sbírky z výzkumů a sběrů prováděných v souvislosti s hledáním centra Velké Moravy ve Starém Městě a jeho bezprostředním okolí již od 80. let 19. století.“

Jitka Zpěváková, ekonomka Slováckého muzea dodává, že „Realizací projektu došlo k významné modernizaci a technickému zhodnocení majetku svěřeného do opatrování muzea, které je zřizováno Zlínským krajem. Realizace samotného projektu rovněž přispěla k oživení památkově chráněných lokalit, které spolu s vytvořením nové expozice ve Starém Městě povedou ke zvýšení atraktivity nabídky cestovního ruchu v oblasti muzejní turistiky v daném území.“

Cyrilometodějské centrum s přilehlým Památníkem Velké Moravy se stane dnem svého otevření pomyslnou výkladní skříní vzniklé certifikované evropské kulturní stezky.

Bližší informace:
Mgr. Tomáš Chrástek, archeolog Slováckého muzea
mobil: +420734282496
e-mail: tomas.chrastek@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje