o muzeu

Tisková zpráva č. 6/2022 (10. 5. 2022)

Pod povrchem Prostřední

Archeologové Slováckého muzea se pustili do zkoumání Prostřední a Mlýnské ulice

Od 7. dubna do 4. května letošního roku proběhl v centru Uherského Hradiště menší archeologický výzkum v souběhu s rekonstrukcí dlažby v ulicích Prostřední a Mlýnská. Výzkumu přecházela geofyzikální prospekce, díky které bylo v prostoru zmíněných ulic detekováno několik větších či menších anomálií. Z důvodu velkého množství inženýrských sítí nacházejících se pod dlažbou dotčených ulic se podařilo zrealizovat pouze dvě menší archeologické sondy. „První z těchto sondážních výkopů byl umístěn v ulici Mlýnská v prostoru mezi domy č.p. 133 a 134. Podařilo se zde odkrýt fragment cihlových základů dosud neznámé novověké stavby, která v době své existence výrazně omezovala průchodnost Mlýnskou ulicí. Umístění druhé sondy před domem č.p. 146 v místě, kde Prostřední ulice vyúsťuje do Masarykova náměstí se projevilo jako úspěšné. Přes poměrně malý soubor movitých nálezů, které se nacházely v jednotlivých archeologických vrstvách přinesla tato sonda důležité informace o minulosti města,“ sdělil Zdeněk Kuchař, archeolog Slováckého muzea.

Při jejím kopání archeologové postupovali doslova proti proudu času. Postupně odkrývali vrstvy představující jednotlivá období historie města. „Podařilo se nám odkrýt barokní dlažbu ze 17. století n. l., několik velkých záplav, základy gotických domů, požár města, ale také osídlení místa v období Velké Moravy. Z movitých artefaktů vyzvednutých z jednotlivých vrstev této sondy můžeme uvést drobné střepy keramických nádob, kosti hospodářských zvířat, fragment vrcholně středověkého železného nože a železný nástroj na odstraňování kůry z kmenů stromů nalezený ve vrstvě datované do období Velkomoravské říše,“ dodal Kuchař.

Při současném výzkumu se tak podařilo vyzvednout velké množství dřevěného tesařského odpadu pocházející z doby založení a budování vrcholně středověkého města, dále fragment dna dřevěné nádoby nebo opracované dřevěné topůrko pocházející taktéž z doby založení města. Silně podmáčený terén pod centrem města však archeologům nepřináší jenom výhody a příležitosti. „Další sondu v pořadí, která měla za cíl dokumentovat nánosy v korytě zaniklého ramene řeky Moravy, které neslo lidový název Rechla, se z důvodu vysoké hladiny spodní vody v Mlýnské ulici zrealizovat nepodařilo. Taktéž nebyla realizována sonda původně plánovaná v těsné blízkosti věže Staré radnice. Tento prostor byl v nedávné minulosti odtěžen od podmáčených uloženin a silně podbetonován z důvodu zajištění statiky věže, o čemž se archeologové přesvědčili díky výkopu pro výměnu plynovodní přípojky, který byl proveden v těsné blízkosti prostoru zde plánované sondy,“ uzavřel Kuchař.

Bližší informace:
Bc. et Bc. Zdeněk Kuchař, archeolog Slováckého muzea
mobil: 732 745 848,
e-mail: zdenek.kuchar@slovackemuzeum.cz.
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum

Fotografie (.zip, 9.02 MB)

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje