Povinně zveřejňované informace

Název a identifikační údaje

Název: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace
IČO: 00092126
DIČ: CZ00092126
Zřizovatel: Zlínský kraj

Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1356.

Důvod založení

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace vykonává činnosti a plní funkci muzea ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Zřizuje se za účelem získávání, shromažďování, trvalého uchovávání, evidence a odborného zpracovávání sbírek muzejní povahy, umožňuje jejich veřejné užívání, zkoumá prostředí, z něhož jsou sbírkové předměty získávány a poskytuje služby výchovné a vzdělávací pro studijní i vědecké účely.

Organizační struktura

Ředitel
├ Oddělení archeologické a historické
├ Oddělení etnografické
├ Oddělení výtvarného umění
├ Oddělení konzervátorské a restaurátorské
├ Oddělení ekonomicko-provozní
├ Oddělení propagace a dokumentace
├ Odborná knihovna
└ BOZP a PO

Kontakt

Korespondeční adresa:
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
686 01 Uherské Hradiště

Telefon: 572 556 556, 572 551 370

Obecná elektronická adresa: info@slovackemuzeum.cz

Elektronická adresa podatelny: podatelna@slovackemuzeum.cz

ID datové schránky: akuk7si

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Kontakty na zaměstnance

Bankovní spojení

Číslo účtu: KB 2030721/0100

Zřizovací listina (.pdf, 1.32 MB)
Badatelský řád (.pdf, 322.27 KB)

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje