Čekání na příchod Spasitele aneb Advent na Slovácku

Náplň programu: během výukového programu se děti dozví, co je to advent, jaké obchůzky jsou s tímto obdobím spojeny (mikulášská obchůzka, obchůzka lucek) a jaké zvyky se dříve dodržovaly. Děti si vyrobí masky čerta a Mikuláše, figurky čertů ze sušených trnek a mohou si zhotovit figurky z vizovického pečiva. Formou dovednostní hry či rozpočítadla si zvolí představitele čertů a Mikuláše – bude následovat mikulášská obchůzka. V pracovních listech si zopakují znalosti probíraného tématu.

Termín programu: listopad–prosinec.