Slavnostní předání titulu – 2013

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti hostilo ve čtvrtek 19. září 2013 druhé slavnostní předání titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.

V roce 2012 přistoupil Zlínský kraj k oceňování lidových tvůrců, kteří se podílejí na uchování a předávání znalostí tradičních rukodělných technologií. Plně se tak zapojil do aktivního naplňování usnesení vlády z 11. června 2003 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu s vědomím nutnosti podpory, uchování a dalšího rozvoje těchto hodnot ve svém regionu. V návaznosti na celostátní ocenění udělované ministrem kultury ČR Nositel tradice lidových řemesel zřídil Zlínský kraj titul Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, který je veřejnou formou uznání osobnostem, které se snaží o udržování, prezentování a kvalifikované předávání tradičních rukodělných technik v regionu.

Návrhy na udělení titulu mohou na základě Statutu uveřejněném na webových stránkách Zlínského kraje a Slováckého muzea od 1. října každého roku do 28. února roku následujícího předkládat vědecké a odborné instituce, muzea, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby, působící v daném oboru, orgány státní správy a samosprávy. Návrhy musí být v písemné a elektronické formě včetně obrazové dokumentace zasílány Slováckému muzeu, které vypracovává kompletní nominační listy. Ty poté posuzuje jmenovaná odborná komise, kterou svolává předseda Kulturní komise Rady Zlínského kraje, jež svá doporučení na udělení titulu předkládá Radě Zlínského kraje

Slavnostní předání titulů se odehrává na půdě Slováckého muzea, jež vykonává funkci Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje a v jejích povinnostech je mimo jiné zpracování podkladů nominací osobností nejen na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, ale také ministerského titulu Nositel tradice lidových řemeselCeny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby udělované městem Uherské Hradiště.

V letošním roce se sešla odborná komise pro kvalifikované posuzování nominací 17. června 2013 a zabývala se posouzením šesti nominovaných tvůrců, kterými byli:

 • Josef Fryzelka, Vlachovice – výroba bednářských výrobků
 • Ludmila Kalivodová, Vizovice – vizovické pečivo
 • Taťána Malinová, Uherské Hradiště – kraslice zdobené slámou
 • Zdenek Matyáš, Valašské Klobouky – dřevořezba
 • Božena Vráželová, Nový Hrozenkov – štípané holubičky
 • Stanislava Žabková, Vizovice – vizovické pečivo

Na základě doporučení odborné komise rada Zlínského kraje schválila na svém jednání udělení titulu za rok 2013 třem osobnostem, které jej přejaly z rukou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka na slavnostním večeru 19. září 2013 v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě.

Mistry tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje za rok 2013 se staly:

 • Ludmila Kalivodová, Vizovice
  v oboru drobné zvykoslovné předměty, práce z těsta – vizovické pečivo
 • Božena Vráželová, Nový Hrozenkov
  v oboru práce se  dřevem, řezbářství – štípané holubičky
 • Stanislava Žabková, Vizovice
  v oboru drobné zvykoslovné předměty, práce z těsta – vizovické pečivo
Slavnostní předání titulu – 2013 (800x531, 85.18 KB)
Slavnostní předání titulu – 2013 (800x531, 81.45 KB)
Slavnostní předání titulu – 2013 (800x531, 87.70 KB)
Slavnostní předání titulu – 2013 (800x531, 89.75 KB)
Slavnostní předání titulu – 2013 (800x531, 81.67 KB)
Slavnostní předání titulu – 2013 (800x531, 66.67 KB)
Slavnostní předání titulu – 2013 (800x531, 78.53 KB)
Slavnostní předání titulu – 2013 (800x531, 81.70 KB)
Slavnostní předání titulu – 2013 (800x531, 89.06 KB)
Slavnostní předání titulu – 2013 (800x531, 81.28 KB)
Slavnostní předání titulu – 2013 (800x531, 81.73 KB)
Slavnostní předání titulu – 2013 (800x531, 96.90 KB)
Slavnostní předání titulu – 2013 (800x531, 76.82 KB)
Slavnostní předání titulu – 2013 (800x531, 85.72 KB)
Slavnostní předání titulu – 2013 (800x531, 81.73 KB)
Slavnostní předání titulu – 2013 (800x531, 80.32 KB)
Slavnostní předání titulu – 2013 (800x531, 81.31 KB)
Slavnostní předání titulu – 2013 (800x531, 69.77 KB)
Slavnostní předání titulu – 2013 (800x531, 85.36 KB)

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

Partneři

Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje