Výzva k předkládání nominací

Kdo může být navržen?
Občané České republiky s trvalým pobytem na území Zlínského kraje, kteří souhlasí se
spoluprací při pořizování dokumentace užívaných postupů a dovedností pro Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, které je pověřené výkonem Centra péče o tradiční lidovou
kulturu Zlínského kraje.

Kdo může návrh podat?
Fyzická nebo právnická osoba (vědecké a odborné instituce, muzea, spolek či jiné zájmové
organizace působící v daném oboru, orgány státní správy a samosprávy).

Kam návrh zaslat?
Návrhy v písemné podobě na předem stanovených formulářích:

  • Náležitosti návrhu k nominaci na udělení titulu,
  • Souhlas kandidáta na titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“

zasílejte do 28. 2. 2019 na adresu:
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště
686 01

Bližší informace spolu s pravidly uvedeny na webových stránkách Zlínského kraje:
http://www.kr-zlinsky.cz/mistr-tradicni-rukodelne-vyroby-zlinskeho-kraje-cl-320.html

Návrhy doručené po stanoveném termínu nebudou posuzovány.

Případné dotazy směřujte na: info@slovackemuzeum.cz

Formulář k nominaci (.docx, 14.68 KB)
Souhlas kandidáta (.docx, 20.34 KB)
Statut titulu (.pdf, 228.16 KB)
Pravidla (.pdf, 745.15 KB)
Výzva 2019 (.pdf, 277.16 KB)

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

Partneři

Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje