Třídílná populárně naučná publikace „Cyril a Metoděj“

Garant akce (projektu):
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
PhDr. Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea
e-mail: ivo.frolec@slovackemuzeum.cz

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D., vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea
e-mail: mirek.vaskovych@slovackemuzeum.cz

Místo konání:
Uherské Hradiště

Termín konání:
Duben 2013

Spolupracující subjekty:
0

Cíl a obsah:
Většina publikací vydávaných k významným výročím či událostem má faktografický resp. naučný charakter, který oslovuje poměrně úzký okruh obyvatelstva. Vzhledem k nutnosti zvýšení povědomí a znalostí o působnosti Cyrila a Metoděje a počátcích české státnosti široké veřejnosti přinášíme návrh vydání jiného typu publikace, která by našla uplatnění ve všech vrstvách obyvatelstva se zvláštním zřetelem na děti a školní mládež. A to nejen v roce oslav 1150. výročí, ale i v následujícím období. Jednalo by se o populárně naučnou, čtivou a současně zábavnou publikaci s bohatou multimediální výbavou. Skládala by se ze tří dílů formátu 215×215 mm vložených ve zdobeném pouzdře.

  • První díl. (naučný pro dospělé a školní mládež)
    Populárně naučným způsobem pojednává o příchodu sv. Cyrila a Metoděje (historie, archeologie etc.), cca 80 stran textu a 20 stran obrázků (nálezy, mapky).
  • Druhý díl. (četba pro dospělé a školní mládež)
    Literárně pojatý příběh téhož tématu s ilustracemi, cca 40 stran textu a 20 stran ilustrací.
  • Třetí díl (zábavně naučný a hravý pro děti a mládež)
    Pro nejmenší čtenáře, obsahuje kreslený komiks vycházející ze 2. dílu a přiložené CD, na kterém je namluvený příběh 2. dílu a výuková interaktivní hra ve 3D prostředí, která je vytvořena z pohledu první osoby. Děj je umístěn a spojen s lokalitou Sady „Špitálky“, reflektuje jak stavební vývoj lokality tak hlavní dějinné události Velké Moravy. Hráč si prožije všechny důležité okamžiky v dějinách Velké Moravy, pro každou důležitou událost bude vytvořen samostatný herní scénář odpovídající dané události tj. samostatná kapitola hry, v každé kapitole si bude moci hráč vyzkoušet hru v roli Metoděje, Wichinga, „sadské princezny“, Svatopluka, žáka ve škole, velmože Mojslava atd. Je možné hru rozšířit i o interiéry ostatních staroměstských kostelů. Hra je vytvořena na bázi agentury, proležené množstvím drobných meziher. Dialogy mezi postavami lze namluvit, ale můžou být použity i pouze v textové formě. Důraz bude kladen především na skutečná historická fakta, která budou poutavou formou prezentována hráči.

Distribuce publikace: dary, knihkupectví, školy, knihovny, muzejní prodejny, agentury cestovního ruchu apod.

Výstupy projektu:
Třídílná publikace

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje