Cyrilometodějské výročí

cm1150_logo.png, 200x161, 10.51 KB

Příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na území Velké Moravy v roce 863 pokládáme za významný okamžik v historii naší země a rovněž většiny slovanských národů. Jejich misie měla zásadní vliv na společnost, kulturu, vzdělanost, písmo a víru. Tito bratři stáli u počátků české státnosti. Dokonce se dá říci, že tato misie ke slovanským národům vytvořila základy současné Evropy. Proto rok 2013 bude probíhat ve znamení oslav 1150. cyrilometodějského výročí a jsem velmi rád, že se Slovácké muzeum v Uherském Hradišti na výzvu Zlínského kraje může podílet na přípravě řady kulturních akcí věnovaných zmíněné události, či být přímo jejich odborným garantem a realizátorem. Společně s dalšími partnery bychom chtěli oslovit nejen odbornou, ale zejména širokou veřejnost všech věkových kategorií, abychom si společně důstojnou formou připomněli odkaz Cyrila a Metoděje.

Zatímco odborníkům bude věnována mezinárodní vědecká konference „Počátky křesťanství ve střední Evropě a byzantští věrozvěsti Cyril a Metoděj“, která se uskuteční na Velehradě a v Mikulčicích, veřejnost bude moci navštívit např. historickou výstavu „Cyrilometodějský Velehrad“ či archeologickou expozici „Veligrad. Z knížecích hrobů“. Připravujeme rovněž vydání třídílné publikace určené nejen dospělým čtenářům, ale také dětem a mládeži. Příběh Cyrila a Metoděje zde bude vyprávěn nejen faktografickou a populárně naučnou, ale rovněž atraktivní ilustrativní, animovanou a zvukovou formou.

Stranou oslav nezůstane ani město Uherské Hradiště. Ve spolupráci s ním chystáme rovněž některé speciální programy, např. komponovaný večer s multimediální prezentací národní kulturní památky Uherské Hradiště – Sady, která je významným kulturním centrem Velké Moravy.

Zajímavé bude putování „Po stopách Cyrila a Metoděje“, jež by mohlo být zakončeno mší v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě či na Výšině sv. Metoděje (Sadské výšině).

Návrh programu oslav je poměrně široký a je z čeho vybírat. O jeho definitivní podobě budeme veřejnost průběžně informovat jak na webových stránkách Slováckého muzea, tak na facebookových stránkách Velehrad 2013 – Cyril a Metoděj 1150 let. Důležité informace naleznete rovněž na webové prezentaci www.velehrad.eu.

PhDr. Ivo Frolec
ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti

 

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje