o muzeu

Fotograf

Na počátku 50. let nemělo muzeum žádné fotografické vybavení. Především snímky krojů byly zhotovovány ve spolupráci s Ústředím lidové umělecké výroby, a tak se stalo, že řada snímků uložených v muzeu obsahuje pouze pozitiv, zatímco negativ zůstal uložen v archivu dnes neexistujícího ÚLUVu. Až v roce 1954 zakoupilo muzeum svůj první fotoaparát, zvětšovací přístroj a ostatní potřebný inventář a zbudovalo fotokomoru. Do začátku 70. let získalo muzeum většinu fotografií od profesionálních fotografů. Příchodem stálého pracovníka do funkce fotografa muzea se práce zkvalitnila a rozšířila. Zvýšené požadavky na kvalitu fotografií se odrazily v nutnosti přestavby fotokomory v roce 1997 a jejího vybavení profesionální fotografickou technikou, která umožňuje dokonalé a dlouhodobé zachycení části naší kultury v minulosti i současnosti.

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
tel: 572 556 556, 572 551 370
fax: 572 554 077
e-mail: info@slovackemuzeum.cz
podrobné kontakty

Ochrana osobních údajů

RSS akce RSS akce
RSS dokumenty RSS dokumenty

Zřizovatel

Partneři

Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje