o muzeu

Dokumentace

Počátky činnosti úseku dokumentace ve Slováckém muzeu mužeme klást do čtyřicátých let 20. století. Pozitivní i negativní fotografický materiál byl tehdy nakupován jako sbírkový fond. K prvním velmi kvalitním snímkům získaným do muzea byla kolekce fotografií Josefa Klvani, Břetislava Pračky, Josefa Dudeška a Viléma Červinky.

Shromážděný fotografický materiál ve formě fotek byl nalepován na tvrdé kartony a negativy ukládány do krabic. Přičiněním dr. Antonína Václavíka se od roku 1941 začalo postupně budovat dokumentační oddělení, kde se shromažďoval všechen negativní i pozitivní materiál. K systematickému uspořádání početné sbírky pozitivů a negativů, obsahujících fotky sbírkových předmětů, fotky z terénních výzkumů a výstav, ale i pohlednice, došlo až v roce 1957. Tento dokumentační materiál se začal třídit podle oborů a ke každému snímku byla vyhotovena karta. Hlavní pozornost byla zpočátku věnována především národopisu a historii, později se dokumentace začala orientovat i na archeologii a dějiny umění.

Na základě Směrnic pro správu, evidenci a ochranu sbírek v muzeích začíná v roce 1964 další etapa odborného vedení a zpracování fotodokumentačního materiálu a je jmenovám pracovník pro toto samostatné oddělení. Fotografický materiál je postupně zaevidovaný do přírůstkových knih a snímky jsou dále zpracovány do karet, které se třídí na základě vytvořeného systému. Základy tohoto systému se používají dodnes a systém se průběžně rozšiřuje a upravuje.

Výzkumná činnost prováděná všemi odbornými odděleními muzea dala základ k vybudování výzkumného rejstříku. Rovněž evidence sbírkových předmětů si vyžádala vytvoření přesné systematiky.

Dokumentační oddělení zpracovává od roku 1994 pozitivy i negativy počítačovou technikou, která umožňuje rychlý přehled a vyhledávání daných témat a snímků. Do současnosti je zpracováno asi 70 000 kusů pozitivního materiálu a stejné množství negativního materiálu.

Stejným způsobem eviduje a zpracovává dokumentační oddělení i diasnímky, video kazety, CD a DVD nosiče.

Moderní technické vybavení dokumentačního a fotografického oddělení umožňuje zachytit historii a současnost projevů každodenního života. Fotografie jsou cenným studijním materiálem pro badatele různých oborů, ale i zajímavým dokumentačním fondem pro širokou veřejnost.

Fotoarchiv je na požádání přístupný po celý rok a dále je vstup volný v rámci Dne muzeí a Dne památek.

Evidenční karta s fotografií (625x600, 69.06 KB)
Slavnost otevření slováckého muzea 1. 6. 1914. Foto: O. Janoušek, 1914 (800x514, 112.68 KB)
Uh. Hradiště – restaurace Na Střelnici. Foto: neznámý autor, kolem r. 1910 (800x532, 134.50 KB)
První svobodné Velikonoce na Masarykově náměstí. Foto: L. Koloušek, 1919 (800x514, 88.27 KB)
Kunovice – záplavy 6. 9. 1919. Foto: L. Koloušek, 1919 (800x466, 75.73 KB)
Uh. Hradiště – pohled na město od střelnice. Foto: neznámý autor, 1910–1920 (800x444, 94.10 KB)
Uh. Hradiště – Prostřední ulice. Foto: J. Dudešek, asi 1920–1930 (418x600, 72.86 KB)
Celkový pohled na Uh. Hradiště. Foto: neznámý autor, kolem r. 1935 (800x490, 90.32 KB)
Uh. Hradiště – podjezd pod železniční tratí. Foto: L. Chvalkovský, 2006 (800x600, 126.16 KB)
Budování silničního obchvatu u Kunovic. Foto: L. Chvalkovský, 2003 (800x600, 117.03 KB)
Uh. Hradiště – oprava dlažby na Masarykově náměstí. Foto: L. Chvalkovský, 2004 (800x600, 115.26 KB)
Návštěva prezidenta ČR Václava Havla v Uh. Hradišti. Foto: L. Chvalkovský, 2000 (800x557, 91.93 KB)
Kněžpole – stařenka při předení lnu. Foto: neznámý autor, 1920–1930 (406x600, 60.87 KB)
Babice – skupina svatebčanů. Foto: neznámý autor, 1910 (800x454, 66.44 KB)
Mařatice – dívka v kroji a v tureckém šátku. Foto: J. Klvaňa, 1892 (438x600, 46.23 KB)
Vlčnov – jezdec „legrút“ při jízdě králů. Foto: M. Kondrová, 2005 (800x600, 147.76 KB)
Kunovice – fašanková obchůzka malých chlapců. Foto: R. Habartová, 2005 (800x558, 87.98 KB)
Osvětimany – vynášení hodového věnce. Foto: L. Tarcalová, 2004 (800x560, 85.09 KB)
Podolí – přehlídka krojů. Foto: R. Habartová, 2004 (417x600, 49.07 KB)
Březová – vázání tureckého šátku. Foto: R. Habartová, 2003 (417x600, 42.49 KB)
Kvačice – sídlištní objekt Slovanů ze 7. a 8. století. Foto: M. Vaškových, 1998 (800x549, 116.25 KB)
Modrá – Hrubý díl a archeoskanzen. Sondy I. a II. Foto: M. Vaškových, 2004 (800x585, 141.45 KB)
Pod Buchlovem (800x510, 85.31 KB)

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

Partneři

Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje