Park Rochus – komponovaná krajina a Muzeum v přírodě Rochus

Slovácké muzeum bylo Městem Uherské Hradiště přizváno ke spolupráci na ojedinělém a výjimečném projektu Park Rochus, komponovaná krajina, v jehož rámci se muzeum podílí na přípravě ideového záměru a kompoziční studií Muzea v přírodě Rochus. Cílem tohoto odvážného projektu je zkulturnění krajiny na svazích Černé hory, bývalém vojenském cvičišti nad Mařaticemi v ideové návaznosti na Vinohradnickou ulici se sklepy a vinohrady a v kompozičním sousedství s přírodně chráněnou lokalitou Natura 2000. Předpokládá se vybudování přírodovědných expozic – stromových alejí, expozicí starých odrůd, přírodní bludiště apod., sportovních ploch, ekostatku, enviromentálního centra a dalších možností využití této lokality s nádhernými, širokými výhledy do krajiny hradišťského Pomoraví se sídelními jednotkami místních vesnic a městeček a hornatým panoramatem pohoří Chřiby s dominantou hradu Buchlova.

Nejvýraznější expozici v lokalitě Rochus bude představovat muzeum v přírodě, na jehož přípravě se Slovácké muzeum podílí zásadní měrou. Muzeum bude koncipované jako model vinařské vesnice na Uherskohradišťsku ve všech jejich funkčních a krajinotvorných souvislostech. Zastoupeny budou obytné jednotky z období konce 19. až poloviny 20. století různých sociálních vrstev vesnického společenství – velké i menší zemědělské usedlosti, domkářská stavení, nadsklepní domy vinohradníků, hospodářské stavby – stodoly, seníky, sušírny ovoce, vinohradnické stavby, veřejné objekty – škola, hospoda apod., a technické stavby – kovárna, větrný mlýn atd., sakrální – kapličky, kříže, boží muka, a jiné drobnější objekty – např. včelíny, úly, studny apod., které dotvářely charakteristický kolorit tradičních sídel. Nebudou chybět ani agrikulturní expozice – vinice, louky, pole apod. V samostatném areálu bude vymezeno zázemí muzea, kde budou soustředěny všechny služby pro návštěvníky i objekty pro technicko-správní a odborné zabezpečení provozu muzea. Jeho součásti se stane i přírodní amfiteátr pro pořádání různých vystoupení a programů.

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

Partneři

Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje