Helena Lakosilová

nominovaná: 2021

* 1949, Vážany
roz. Bartoňová
Práce s textiliemi – šití krojů
Vážany

Helena Lakosilová pochází z rodiny, která má krejčovské řemeslo v krvi po několik generací. Krejčími byli jak její dědeček František Bartoň (1890–1980), tak i otec Alois Bartoň (1920–2007). Švadlenou byla i maminka Marie Bartoňová (1924–2006), která se vyučila v Ořechově a po celý život šila v domácnosti. Zatímco otec a dědeček se věnovali náročnějším oděvním součástkám – šití obleků a kabátů, maminka šila především ženskou garderobu – šaty, sukně, halenky, zástěry apod.

Pro Helenu bylo proto samozřejmostí, že pro své budoucí povolání si zvolila krejčovské řemeslo. V letech 1964–1967 se vyučila krejčovou v Oděvním podniku Prostějov a po vyučení nastoupila do OP Prostějov, závodu Uherské Hradiště, lidově zvaného Hanačka. Tady získala zkušenosti s pásovou výrobou a pracovala prakticky na všech částech výrobního procesu. Díky tomu získala jistou univerzálnost a dokonale zvládla všechny pozice v oboru i jednotlivé šicí stroje.

V roce 1982 odešla Helena Lakosilová z OP Prostějov do krojového oddělení družstva Slovač, které v té době vedla Anežka Hrdá. Tady získala další zkušenosti od tehdejších mistrů a spolupracovníků, především od krojového krejčího Václava Mikulky. Jejími kolegyněmi byly také Anna Pohunková a Marie Vojtěšková z Uherského Hradiště, Anna Gahurová ze Starého Města a mnohé další. Slovač v 80. letech zpracovával velké krojové zakázky pro soubory z celého Československa, a tak Helena Lakosilová získala znalosti o krojových specifikách řady národopisných oblastí. V družstvu Slovač zůstala spolu s krojovou krejčí Boženou Habartovou prakticky jako poslední z krojového oddělení až do roku 2004. Tehdy bylo družstvo zrušeno a začala jeho definitivní likvidace a rozprodání mobiliáře.

V roce 2004 si založila Helena Lakosilová samostatnou živnost a v dílně ve svém rodinném domě ve Vážanech se věnuje šití krojových součástek pro celé široké okolí. Její specializací jsou především ženské krojové součástky (spodnice, fěrtůšky, šorce a fěrtochy, kordulky, rukávce, jupky). Z mužského kroje šije košile různých střihů (dudovice, sámkovice a košile dle konkrétního krojového regionálního typu – valašské, horňácké, hanácké, podlužácké, kopaničářské ad.), drle, zástěry, ale také beranice z černé beránčiny – krulu. Tedy vše to, co lze nazvat lehkou krojovou krejčovinou. Ovládá nejen strojové a ruční šití, ale také vrapení (rukávce, šorce, fěrtochy), plisování i jednodušší formy ruční výšivky. Pro zhotovení náročnějších výšivek na rukávce a košile spolupracuje s vyšívačkami specializovanými na ruční výšivku různých technik – v minulosti např. s vynikající vyšívačkou Marií Gorošovou ze Suchova, v současné době hlavně s Miluší Hradeckou z Kunovic. Pro stylizace a rekonstrukce krojů používané folklorními soubory a pěveckými sbory využívá i strojové výšivky. Strojovou výšivku zejména na mužské košile sámkovice si Helena Lakosilová nechává zhotovovat Luďkem Přibylem z Nedakonic. Často zhotovuje také zakázky pro Slovácké divadlo – zejména kostýmy nebo jejich části, kde kostýmní výtvarnice navrhne úpravu plisé. Náročnou techniku plisování ovládá jako jedna z mála švadlen. Kromě divadelních kostýmů plisuje také sukně kopaničářských leknic, pro potřeby souborů také plisované šorce a fěrtochy nebo sukně k různým regionálním typům slovenských krojů.

Pro jednotlivce šije hlavně sváteční a obřadní formu krojů užívanou při hodech, prvním svatém přijímání či svatbě. Zde je důležité znát přesná místní specifika a nuance ve střihu, výzdobě, oblíbené barevnosti krojové součástky např. fěrtůšků v té které obci, umět přizpůsobit rozměry krojových součástek zákazníkovi přímo „na tělo“ a přitom zachovávat zákonitosti střihové konstrukce a původních krejčovských postupů. To vše Helena Lakosilová dokonale ovládá na mistrovské úrovni.

Ve velké míře se na ni stále obracejí soubory, pro které šije krojové stylizace a rekonstrukce určené pro jevištní prezentaci folklorního materiálu. Z posledních realizací je možné také zmínit zhotovení krojů pro pěvecké sbory, dechové hudby, děti ze základních i mateřských škol apod.

Nejvíce zhotovuje krojové součástky z oblasti Uherskohradišťska, ale také z Veselska, Strážnicka, Podluží či Horňácka. Šila i kroje ze Slovenska či Hané. Celé kroje nebo jednotlivé krojové součástky šila pro soubory a sbory:
Z Uherskohradišťska:
Old Star Hradišťan, Hradišťánek, Cifra, Dolina, Dolinečka, Míkovjan, CM Jaroslava Čecha a jeho taneční skupinu, Včelaran z Topolné, Kalina z Babic, Kunovjan, Kunovjánek, Mužský i ženský sbor z Míkovic, Chlapi z Vážan, Ženský sbor z Kudlovic, Nedachlebic, Drmolice z Polešovic, Mužský sbor z Kunovic.
Cimbálové muziky: Harafica, Cifra, Ohnica, Bálešáci.
Dechové hudby: Boršičanka, Stříbrňanka, Kněžpolanka, Staroměstská kapela.
Dětské kroje pro: Děcka z Vážan, děti z Ořechova, děti z mateřských škol v Polešovicích a Zlechově.

Z dalších oblastí šila Helena Lakosilová především kopaničářské kroje pro VUS Ondráš i soubor Cifra, hradišťské kroje pro soubor Rosénka z Prahy, košile pro Světlovan z Bojkovic, ženské kroje i košile pro soubor Kohútek z Bánova, krojové součástky pro CM Radošov a ženský sbor z Veselí nad Moravou, valašské kroje pro soubor Kašava.

Hanácké kroje nebo jejich části zhotovila pro obec Tlumačov i pro dechové hudby Hanačka z Břestu, Záhoranka z Pavlovic u Přerova. Šila také kroje jihočeské do Bechyně, kroje pro ZUŠ ze Zlína, kostýmy pro pěvecký sbor Svatopluk a představení VUS Ondráš Čertovinky.

Pro jednotlivce také často šije krojové součástky buchlovického kroje, hlavně kordulky a fěrtůšky, kompletní kroje z jižního i severního Kyjovska včetně zdobených svátečních čepců, celé kroje z moravských Kopanic šila pro zájemce z Belgie, její košile sámkovice si objednávají cimbálové muziky z Prahy, šila je i do Německa. Nezanedbatelný byl její podíl na zhotovení skvělé rekonstrukce kroje pro obec Velehrad v roce 2001, jehož podobu navrhla a odbornou garantkou byla Ludmila Tarcalová.

Na Uherskohradišťsku prakticky není soubor nebo muzika, jejíž některé krojové součástky by nevyšly v dílny Heleny Lakosilové, která se šití krojů věnuje nepřetržitě více než 40 let. I po tomto dlouhém čase kroje stále šije a práce ji baví, ráda se setkává s lidmi a těší ji, když své výrobky vidí na podiích i v hodových průvodech. Při hodových slavnostech v obci také pomáhá s oblékáním krojů i vázáním šátků.

Helena Lakosilová (398x600, 44.87 KB)
Helena Lakosilová (398x600, 50.48 KB)
Helena Lakosilová (800x531, 95.06 KB)
Helena Lakosilová (400x600, 39.43 KB)
Helena Lakosilová (800x533, 21.00 KB)
Helena Lakosilová (800x533, 21.68 KB)
Helena Lakosilová (800x533, 17.86 KB)
Helena Lakosilová (400x600, 13.28 KB)

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje